Jak działamy

Firma PARTNER TEMPS Sp. z o. o. , sp. realizuje swoje zadania na rynku krajowym i międzynarodowym od 2007 roku. 

Działalność w Polsce prowadzona jest zgodnie z  ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wszelkie dane związane z rekrutacją kandydatów poddane są ochronie danych zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie tymczasowe powinni zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, przesłać swoje CV oraz odbyć proces rekrutacji. 

Firma PARTNER TEMPS Sp. z o. o. ,  w procesie rekrutacji zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem obsługi mailowo lub telefonicznie.