Masz firmę w Polsce i myślisz o zatrudnieniu obcokrajowców?
Jako doświadczona Agencja Pracy Tymczasowej wesprzemy Cię w dopełnieniu skomplikowanych formalności i skompletowaniu wszystkich dokumentów wymaganych w celu legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców zarówno z UE jak i poza nią.
W szczególności zajmujemy się uzyskaniem koniecznych zezwoleń, do których należą m.in.:
• zezwolenie na pracę:
o zezwolenie na wykonywanie pracy,
o oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywanej pracy (oświadczenie konieczne jest w przypadku obywateli z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy),
• zezwolenie na pobyt:
o karty pobytu,
Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania dotyczącego legalizacji zatrudnienia cudzoziemca, aż do wydania decyzji przez właściwy urząd.
Możemy Cię także wesprzeć w zakresie:
• zbadania statusu prawnego cudzoziemca,
• doboru właściwej procedury legalizacji,
• uzyskania opinii starosty,
• reprezentacji jako pełnomocnik przed urzędami,
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z zatrudnieniem cudzoziemców w swojej firmie, zgłoś się do nas. Chętnie Ci pomożemy!!!

APLIKUJ
Kontakt: Martyna Musioł legalizacja@partnerpraca.pl 538446813, 519133058