fbpx

kadry@partnerpraca.pl

Вислати повідомлення

+48 22 713 81 97

Зателефонувати

outsourcing kadrowo-płacowy

Twoja gwarancja bezpieczeństwa

Zakres świadczonych usług

Partner Temps oferuje usługi z zakresu: Obsługi kadr i płac, legalizacji zatrudnienia obcokrajowców, pomocy w założeniu firmy, sporządzania korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS

Naliczanie płac

 • W ramach usługi kompleksowego naliczania płac Partner Temps oferuje:
 • comiesięczne naliczanie płac w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Klienta;
 •  przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, GUS, US, PFRON;
 • rozliczanie czasu pracy i absencji;
 • przygotowywanie raportów ZUS RMUA;
 • realizowanie przelewów na konta pracowników oraz ich dokumentowanie;
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i rozliczeń PIT-11, PIT-40, PIT- 4R;
 •  zaświadczenia A1;
 • rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta.

Administracja kadr

W ramach kompleksowych usług administracji kadr Partner Temps oferuje:

 • prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników;
 • prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym: sporządzanie dokumentów
  kadrowych dotyczących zatrudnionych i zwolnionych pracowników, umowy o pracę,
  wypowiedzenia umów o pracę, porozumienia, świadectwa pracy; sporządzanie umów
  cywilnoprawnych; prowadzenie dokumentacji BHP (badania okresowe i szkolenia
  BHP);
 • archiwizację dokumentacji pracowniczej byłych pracowników;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • przygotowywanie wymaganych deklaracji i dokumentów do ZUS, US, GUS itp.;
 • doradztwo kadrowe dla pracowników;
 • przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników;
 • obsługę kontroli ZUS, US, PIP i innych uprawnionych

Administracja kadr​

Ponadto w ramach obsługi kadrowej Partner Temps dodatkowo oferuje:

 • sporządzanie umów towarzyszących umowie o pracę np.: umowy o zakazie
  konkurencji, o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, umowy
  pożyczek z ZFŚS itp.;
 • sporządzanie dokumentów niezbędnych do naliczenia kapitału początkowego (Rp-7);
 • organizowanie szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców;
 • administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Usługi dodatkowe

Korekty ZUS Partner Temps dostarcza usługę polegającą na dokonywaniu korekt ZUS zarówno w dokumentach rozliczeniowych jak również zgłoszeniowych.
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • sporządzanie korekt deklaracji zgłoszeniowych ZUS na podstawie dokumentu WDR lub nieprawidłowości stwierdzonych przez Klienta;
 • sporządzanie korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS na podstawie dokumentu WDR nieprawidłowości stwierdzonych prze Klienta;
 • sporządzanie korekt na podstawie odrębnych decyzji pokontrolnych;
 • sporządzanie korekt dokumentacji na podstawie decyzji ZUS o konieczności zwrotu nadpłaconych składek z tytułu przekroczenia 30-krotności oraz rozliczenie należnego zwrotu dla pracownika i płatnika składek.

Obsługa zatrudnienia obcokrajowców

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • ustalenie formy legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowca;
 • składanie wniosku o uzyskanie zezwolenia na pracę i innych dokumentów i opłat wymaganych zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie trybu i warunków
 • wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemców;
 • uzyskanie przyrzeczenia pozwolenia na pracę;
 • uzyskanie zezwolenia na pracę;
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodziny.

Головний офіс

вул. Яна Павла II 9 оф. 4
05-500 Пясечно

Години роботи офісу:
Понеділок – П’ятниця: 8:00 – 17:00

Відділ у Шинкелеві

Шинкелев 37
95-200 Паб'яниці

Години роботи офісу:
Понеділок – П’ятниця: 8:00 – 17:00

kadry@partnerpraca.pl

Вислати повідомлення

+48 22 713 81 97

Зателефонувати

@ copyright  PARTNER Temps Sp. z o.o. Sp. k
website by Giraffe Design