AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

zakres uslug

Zakres świadczonych usług

Partner Temps oferuje usługi z zakresu: Obsługi kadr i płac, legalizacji zatrudnienia obcokrajowców, pomocy w założeniu firmy, sporządzania korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS

Naliczanie płac

W ramach usługi kompleksowego naliczania płac Partner Temps oferuje:

 1. comiesięczne naliczanie płac w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi
 2. przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Klienta;
 3. przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, GUS, US, PFRON;
 4. rozliczanie czasu pracy i absencji;
 5. przygotowywanie raportów ZUS RMUA;
 6. realizowanie przelewów na konta pracowników oraz ich dokumentowanie;
 7. sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i rozliczeń PIT-11, PIT-40, PIT- 4R;
 8. zaświadczenia A1;
 9. rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 10. raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta.

Administracja kadr

W ramach kompleksowych usług administracji kadr Partner Temps oferuje:

 1. prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników;
 2. prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników;
 3. prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym: sporządzanie dokumentów
 4. kadrowych dotyczących zatrudnionych i zwolnionych pracowników, umowy o pracę,
 5. wypowiedzenia umów o pracę, porozumienia, świadectwa pracy; sporządzanie umów
 6. cywilnoprawnych; prowadzenie dokumentacji BHP (badania okresowe i szkolenia BHP);
 7. archiwizację dokumentacji pracowniczej byłych pracowników;
 8. prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 9. przygotowywanie wymaganych deklaracji i dokumentów do ZUS, US, GUS itp.;
 10. doradztwo kadrowe dla pracowników;
 11. przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników;
 12. obsługę kontroli ZUS, US, PIP i innych uprawnionych

Administracja kadr​

Ponadto w ramach obsługi kadrowej Partner Temps dodatkowo oferuje:

 1. sporządzanie umów towarzyszących umowie o pracę np.: umowy o zakazie
 2. konkurencji, o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, umowy pożyczek z ZFŚS itp.;
 3. sporządzanie dokumentów niezbędnych do naliczenia kapitału początkowego (Rp-7);
 4. organizowanie szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców;
 5. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Usługi dodatkowe

Korekty ZUS Partner Temps dostarcza usługę polegającą na dokonywaniu korekt ZUS zarówno w dokumentach rozliczeniowych jak również zgłoszeniowych.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 1. sporządzanie korekt deklaracji zgłoszeniowych ZUS na podstawie dokumentu WDR lub nieprawidłowości stwierdzonych przez Klienta;
 2. sporządzanie korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS na podstawie dokumentu WDR nieprawidłowości stwierdzonych prze Klienta;
 3. sporządzanie korekt na podstawie odrębnych decyzji pokontrolnych;
 4. sporządzanie korekt dokumentacji na podstawie decyzji ZUS o konieczności zwrotu nadpłaconych składek z tytułu przekroczenia 30-krotności oraz rozliczenie należnego zwrotu dla pracownika i płatnika składek.

Obsługa zatrudnienia obcokrajowców

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 1. ustalenie formy legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowca;
 2. składanie wniosku o uzyskanie zezwolenia na pracę i innych dokumentów i opłat wymaganych zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie trybu i warunków
 3. wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemców;
 4. uzyskanie przyrzeczenia pozwolenia na pracę;
 5. uzyskanie zezwolenia na pracę;
 6. uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodziny.

Klienci o nas

Brian Rod
Brian Rod
2023-12-15
Esta es la agencia con mayor antigüedad, seriedad y respaldo para sus trabajadores
Andrei Bagrin
Andrei Bagrin
2023-11-10
Marta Naulewicz
Marta Naulewicz
2023-08-24
Polecam firmę w 100%. Pracuję już kilka lat i nie wyobrażam sobie pracować gdzie indziej :) Pełen profesjonalizm i podejście do potrzeb pracowników.
Oleh
Oleh
2023-05-15
Srinivas Vasu
Srinivas Vasu
2023-03-01
Pro100 Lena
Pro100 Lena
2023-02-22
Jayson Libera
Jayson Libera
2022-11-05

Skontaktuj się z nami


  • Załącz CV (.pdf .doc do 2MB)

  Jak do nas dojechać