AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

zalegalizujemy twój pobyt i twojej rodziny

Poznaj naszą ofertę

Dla pracodawcy:

 1. Zezwolenia na pracę
 2. Oświadczenia
 3. Powiadomienia
 4. Indywidualne konsultacje
 5. Informacje starosty

Dla pracownika:

 1. Karty pobytu
 2. Reprezentacja w Urzędach
 3. Numer PESEL
 4. Indywidualne konsultacje

Zalegalizujemy Twój pobyt i Twojej Rodziny

 • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla Ciebie
 • Zezwolenia na pobyt stały
 • Zezwolenia na pobyt długoterminowy rezydenta UE
 • Zezwolenia na pracę typ A
 • Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
 • Zezwolenia na pobyt czasowy dla Twojej rodziny
 • Zezwolenia na pobyt stały dla posiadacza karty Polaka
 • Informacje starosty
 • Przedłużenia zezwoleń na pracę
 • Rejestracja pobytu obywatela UE

Cennik

Daradztwo w zakresie legalizacji 150-200 zł
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy 400 zł
Zezwolenie na pracę 700 zł
Przedłużenie zezwolenia na pracę 550 zł
Opinia starosty 200 zł
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 2700 zł
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2200 zł
Zezwolenie na pobyt stały 2700 zł
Odwołanie od negatywnej decyzji 500-1300 zł
Rozliczenie PIT 37 100 zł
Wyrobienie nr PESEL 100 zł
Założenie rachunku bankowego 50 zł
Rejestracja pobytu obywatela UE 50 zł