Agencja pracy tymczasowej

Zalegalizujemy

Twój pobyt i Twojej Rodziny

Poznaj naszą ofertę

Zalegalizujemy Twój pobyt i Twojej Rodziny

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla Ciebie

Zezwolenia na pobyt stały

Zezwolenia na pobyt długoterminowy rezydenta UE

Zezwolenia na pracę typ A

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

Zezwolenia na pobyt czasowy dla Twojej rodziny

Zezwolenia na pobyt stały dla posiadacza karty Polaka

Informacje starosty

Przedłużenia zezwoleń na pracę

Rejestracja pobytu obywatela UE

Kursy języka polskiego dla obcokrajowców

Kursy on-line oraz stacjonarnie w siedzibie firmy Partner Temps w Piasecznie

Kontakt w sprawie kursów

Beata Lachowska 734-479-069,

beata.lachowska@partnerpraca.pl

Konwersacje w j.polskim

Język polski biznesowy

Elastyczne godziny kursów, od poniedziałku do niedzieli

przygotowanie do egzaminu państwowego

(Karta rezydenta, nadanie obywatelstwa polskiego)

Cennik

 • Daradztwo w zakresie legalizacji
  Daradztwo w zakresie legalizacji 150-200 zł
 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy 400 zł
 • Zezwolenie na pracę
  Zezwolenie na pracę 700 zł
 • Przedłużenie zezwolenia na pracę
  Przedłużenie zezwolenia na pracę 550 zł
 • Opinia starosty
  Opinia starosty 200 zł
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 2700 zł
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2200 zł
 • Zezwolenie na pobyt stały
  Zezwolenie na pobyt stały 2700 zł
 • Odwołanie od negatywnej decyzji
  Odwołanie od negatywnej decyzji 500-1300 zł
 • Rozliczenie PIT 37
  Rozliczenie PIT 37 100 zł
 • Wyrobienie nr PESEL
  Wyrobienie nr PESEL 100 zł
 • Założenie rachunku bankowego
  Założenie rachunku bankowego 50 zł
 • Rejestracja pobytu obywatela UE
  Rejestracja pobytu obywatela UE 50 zł

Napisz do nas!

Skontaktujemy się z Tobą i pomożemy Ci w wybranym przez Ciebie temacie.

Skontaktuj się